Przedmiot działalności

 
 1. Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.
 2. Działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Organizowanie szkolen i kursów:
  • szkolenie dla kierowców i kandydatów na kierowców wykonujący transport drogowy, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej;
  • kurs dla kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych - ADR;
  • szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
  • szkolenie dla osób kierujących ruchem drogowym;
  • kurs dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.
 4. Prowadzenie badań psychologicznych dla kierowców.

 

Nadzór administracyjny nad działalnością WORD w Pile sprawuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
WORD prowadzi samodzielną, opartą o ustawę o rachunkowości, gospodarkę finansową. Przychodami Ośrodka są opłaty za wykonywane usługi egzaminacyjne, badania psychologiczne i szkolenia.
WORD nie korzysta z środków budżetowych.