Majątek Ośrodka

 

Forma własności: Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
 
Majątek Ośrodka
 
Grunty
 1. zabudowana działka gruntu (ul. Lotnicza 6), pow. 16.664 m2 
Budynki 
 1. budynek administracyjno-egzaminacyjno-szkoleniowy (ul. Lotnicza 6), pow. 1286m2
 2. budynek zespołu garaży (ul. Lotnicza 6), pow. 404m2 
Budowle 
 1. place, drogi, chodniki, tereny zielone
 2. ogrodzenie terenu
 3. Miasteczko Ruchu Drogowego
 4. parking
 5. parking z grysu kamiennego
 
Narzędzia techniczne i zespoły komputerowe 
 1. agregat prądotwórczy
 2. zestawy komputerowe, notebook’i, drukarki, systemy rejestracji przebiegu egzaminu praktycznego, system multimedialny, urządzenia do przeprowadzania testów trzeźwości
 3. spychacz czołowy, piaskarka
 4. radiotelefony, centrale telefoniczne, projektory, telewizory, klimatyzatory
 
Środki transportu 
 1. samochód osobowy (Renault CLIO), szt. 16
 2. samochód ciężarowy (MAN TGL), szt. 2
 3. przyczepa (KONAR, Thule T3, PRONAR T-653), szt. 5
 4. samochód dostawczy (Peugeot EXPERT), szt. 1
 5. motocykl (YAMAHA), szt. 3
 6. motorower (ZIPP YM50-8, PIAGGIO C25 ZIP), szt. 3
 7. ciągnik (ZETOR), szt. 1
 
Wyposażenie 
 1. Kserokopiarki, urządzenie wielofunkcyjne (ksero, skaner, drukarka), regał karuzelowy - rotomat, sprzęt Pracowni Psychologicznej, wiaty przystankowe, walizka demonstracyjna tachografu cyfrowego, osłona zbiornika na odpady