Majątek Ośrodka

Forma własności: Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.

 
Majątek Ośrodka
 
Grunty
 1. zabudowana działka gruntu (ul. Lotnicza 6), pow. 16.664 m2 
Budynki 
 1. budynek administracyjno-egzaminacyjno-szkoleniowy (ul. Lotnicza 6), pow. 1286m2
 2. budynek zespołu garaży (ul. Lotnicza 6), pow. 404m2 
Budowle 
 1. place, drogi, chodniki, tereny zielone
 2. ogrodzenie terenu
 3. parking
 4. parking z grysu kamiennego
 
Narzędzia techniczne i zespoły komputerowe 
 1. agregat prądotwórczy
 2. zestawy komputerowe, notebook’i, drukarki, systemy rejestracji przebiegu egzaminu praktycznego, system multimedialny, urządzenia do przeprowadzania testów trzeźwości
 3. spychacz czołowy, piaskarka
 4. radiotelefony, centrale telefoniczne, projektory, telewizory, klimatyzatory
 
Środki transportu 
 1. samochód osobowy (Renault CLIO), szt. 2
 2. samochód osobowy (Kia RIO), szt. 14
 3. samochód ciężarowy (Iveco), 2 szt.
 4. samochód ciężarowy (MAN-STAR), szt. 1
 5. przyczepa (KONAR), szt. 2
 6. przyczepa (Thule T3), szt. 1
 7. przyczepa (PRONAR T-653), szt. 1
 8. samochód dostawczy (Peugeot EXPERT), szt. 1
 9. motocykl (YAMAHA RJ22 XJGN), szt. 2
 10. motocykl (YAMAHA RE05 YBR125), szt. 1
 11. motocykl (YAMAHA), szt. 1
 12. motorower (ZIPP YM50-8, PIAGGIO C25 ZIP), szt. 3
 13. ciągnik (ZETOR), szt. 1
 
Wyposażenie 
 1. Kserokopiarki, urządzenie wielofunkcyjne (ksero, skaner, drukarka), regał karuzelowy - rotomat, sprzęt Pracowni Psychologicznej, walizka demonstracyjna tachografu cyfrowego.