Statut

Poniższe załączniki zawierają Statut Ośrodka oraz Uchwałę do Statutu w formacie PDF

Załączniki
Statut   1.438 MB
Uchwała do Statutu   890.635 KB