Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1.

Dyrekcja

Dyrektor Zbigniew PRZEWOREK Z-ca Dyrektora Mirosław Mantaj

Utworzony: 2010-03-22 | Zmodyfikowany: 2021-12-08 12:02

2. Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy. Działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Organizowanie sz...

Utworzony: 2010-03-22 | Zmodyfikowany: 2021-08-27 13:19

3. Strona główna

Witamy!

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile Ul. Lotnicza 6 64-920 Piła Powiat: pilski Województwo: wielkopolskie Telefon +48 67 212 07 77     E-Mail ...

Utworzony: 2010-03-18 | Zmodyfikowany: 2021-07-08 11:22

4. Przetargi

Przetargi

Informacja na temat przeprowadzanych przez Ośrodek przetargów znajdujesię na stronie domowej Ośrodka www.word.pila.pl

Utworzony: 2011-12-06 | Zmodyfikowany: 2021-04-02 10:06

5. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wstęp Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile (w skrócie WORD) telefon: +48 672120777  e-mail: sekretariat@word.pila.pl  adres korespondencyjny: ul. Lotnicza 6 64-920 Piła zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepi...

Utworzony: 2021-02-01 | Zmodyfikowany: 2021-03-26 09:01

6. Majątek Ośrodka

Majątek Ośrodka

Forma własności: Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.   Majątek Ośrodka   Grunty zabudowana działka gruntu (ul. Lotnicza 6), pow. 16.664 m2  Budynki  budynek administracyjno-egzaminacyjno-szkoleniowy (ul. Lotnicza 6), pow. 1286...

Utworzony: 2011-12-06 | Zmodyfikowany: 2021-03-16 11:26

7. Struktura Organizacyjna

Struktura Organizacyjna

Regulamin Organizacyjny

Utworzony: 2010-03-22 | Zmodyfikowany: 2021-03-16 11:24

8. Egzamin Państwowy

Egzamin Państwowy

Sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego przeprowadza się na warunkach określonych w: ·      ustawie o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.  tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 341) ·  &nb...

Utworzony: 2010-03-22 | Zmodyfikowany: 2019-10-21 13:58

9. Prawa Egzaminowanych

Prawa Egzaminowanych

·         podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego, na wniosek osoby składającej egzamin, może być obecny jako obserwator instruktor, który szkolił tę osobę; ·         w k...

Utworzony: 2010-03-22 | Zmodyfikowany: 2019-10-21 13:57

10. Przerwanie, Odmowa

Przerwanie, Odmowa

  Egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego, jeżeli:   1)   nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin; 2)   osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin: a)  jest pod wpływem alkoholu lub odmówiła podd...

Utworzony: 2010-03-22 | Zmodyfikowany: 2019-10-21 13:55

11. Archiwizacja

Archiwizacja

Ośrodek egzaminowania przechowuje: 1)   protokoły egzaminacyjne; w przypadku kiedy protokoły egzaminacyjne są w postaci papierowej po upływie roku powinny być zszyte w książkę oraz powinny zawierać na ostatniej stronie adnotację dyrektora ,o liczbie stron i protokołów, z jego podp...

Utworzony: 2010-03-22 | Zmodyfikowany: 2019-10-21 13:54

12. Kategorie prawa jazdy

Kategorie Prawa Jazdy

Na podstawie art. 6 Ustawą z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:   1)   kategorii AM: a)  motorowerem, b)  czterokołowcem lekkim;   2)&...

Utworzony: 2010-03-22 | Zmodyfikowany: 2019-10-21 13:53

13. Informacja nieopublikowana w BIP

Informacja nieopublikowana w BIP

Informacje nie zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) Art. 10. 1.   Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publiczn...

Utworzony: 2011-12-12 | Zmodyfikowany: 2016-04-12 13:28

14.

Wymagane Dokumenty

Strona w budowie

Utworzony: 2010-03-22 | Zmodyfikowany: 2013-02-19 14:46

15.

Czas Pracy

BIURO OBSŁUGI KLIENTA Poniedziałek-Piątek 7:30-17:30 Sobota 9:00-14:00 (przerwa 11:00-11:45)    

Utworzony: 2010-03-22 | Zmodyfikowany: 2012-11-29 11:27

16.

Regulamin Organizacyjny

Poniższy załącznik zawiera Regulamin Organizacyjny Ośrodka w formacie PDF

Utworzony: 2011-02-15 | Zmodyfikowany: 2012-11-29 11:27

17.

Kontakt


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła tel.: +48 67 212-07-77 fax.: +48 67 212-07-76
e-mail: sekretariat@word.pila.pl

Utworzony: 2010-03-18 | Zmodyfikowany: 2012-11-29 11:26

18. Redakcja biuletynu

Redakcja Biuletynu

Paweł Barełkowski pawel.barelkowski@word.pila.pl +48 67 212 07 80

Utworzony: 2010-03-18 | Zmodyfikowany: 2012-11-29 11:01

19.

Informacje Dodatkowe

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE EGZAMINOWANIA I SZKOLENIA 1. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 z późniejszymi zmianami. (Dz. U. nr 108 z 2005 r. poz. 908 - tekst jednolity)    2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich ...

Utworzony: 2010-03-22 | Zmodyfikowany: 2012-11-29 11:01

20. Gospodarka finansowa

Gospodarka finansowa

  Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową wg:   Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
(Dz.U. 2005 nr 108 poz. 908 - tekst jednolity);   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków g...

Utworzony: 2011-12-06 | Zmodyfikowany: 2012-11-29 10:46