Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN60207
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ25762
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 25762
   Statut 3097
   Struktura Organizacyjna 5267
   Przedmiot działalności 2534
   Majątek Ośrodka 1887
   Gospodarka finansowa 1676
Egzaminy
   Egzamin Państwowy 3410
   Kategorie prawa jazdy 1899
   Prawa Egzaminowanych 2306
   Przerwanie, Odmowa 2397
   Archiwizacja 2197
Informacje Dodatkowe
   Przetargi 4165
   Informacja nieopublikowana w BIP 1892
   Redakcja biuletynu 1718