Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN59312
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ25285
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 25285
   Statut 3052
   Struktura Organizacyjna 5212
   Przedmiot działalności 2506
   Majątek Ośrodka 1865
   Gospodarka finansowa 1654
Egzaminy
   Egzamin Państwowy 3359
   Kategorie prawa jazdy 1874
   Prawa Egzaminowanych 2278
   Przerwanie, Odmowa 2369
   Archiwizacja 2172
Informacje Dodatkowe
   Przetargi 4132
   Informacja nieopublikowana w BIP 1863
   Redakcja biuletynu 1691