Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN61450
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ26466
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 26466
   Statut 3152
   Struktura Organizacyjna 5346
   Przedmiot działalności 2564
   Majątek Ośrodka 1918
   Gospodarka finansowa 1707
Egzaminy
   Egzamin Państwowy 3445
   Kategorie prawa jazdy 1937
   Prawa Egzaminowanych 2329
   Przerwanie, Odmowa 2431
   Archiwizacja 2229
Informacje Dodatkowe
   Przetargi 4204
   Informacja nieopublikowana w BIP 1945
   Redakcja biuletynu 1777