Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN56178
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ24435
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 24435
   Statut 2808
   Struktura Organizacyjna 4972
   Przedmiot działalności 2360
   Majątek Ośrodka 1728
   Gospodarka finansowa 1522
Egzaminy
   Egzamin Państwowy 3104
   Kategorie prawa jazdy 1738
   Prawa Egzaminowanych 2111
   Przerwanie, Odmowa 2208
   Archiwizacja 1980
Informacje Dodatkowe
   Przetargi 3978
   Informacja nieopublikowana w BIP 1732
   Redakcja biuletynu 1502