Gospodarka finansowa

 

Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową wg:
 
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
(Dz.U. 2005 nr 108 poz. 908 - tekst jednolity);
 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka.
(Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1443);